Thoả thuận không tiết lộ (NDA)

PHÁ ĐẢO biết rằng bạn sẽ muốn tiếp cận những nguồn thông tin, những bài đánh giá về sản phẩm văn hoá đại chúng trong thời gian sớm nhất, đôi khi là còn trước khi nhà phát hành đưa ra một thông báo chính thức, hay ấn phẩm chính thức. Tuy nhiên, để có thể sử dụng những thông tin từ phía nhà phát hành trong các ấn phẩm truyền thông của PHÁ ĐẢO, chúng tôi buộc phải đồng ý với Thoả thuận không tiết lộ của nhà phát hành (NDA – Non-disclosure Agreement).

ENGLISH VERSION

PHÁ ĐẢO understands that you’ll want to get your hands on information and reviews about popular culture products as soon as possible, sometimes even before the publisher makes an official announcement or an official publication. However, in order to use information from publishers in PHÁ ĐẢO’s media publications, we must agree to Publisher’s Non-Disclosure Agreements (NDAs).

Tóm tắt: Tôn trọng với Thoả thuận không tiết lộ với nhà phát hành là kim chỉ nam hoạt động của chúng tôi.

TLDR: Respecting the Publisher’s Non-Disclosure Agreement is our guiding principle.

 

Đánh giá (Review)

Các ấn phẩm đánh giá game của PHÁ ĐẢO sẽ được xuất bản dưới dạng văn bản (đăng tải trên Website) và dạng video (đăng tải trên kênh Youtube chính thức của PHÁ ĐẢO). Tại PHÁ ĐẢO, chúng tôi đề cao tính cá nhân trong việc đánh giá game bởi chúng tôi coi trọng tính trung thực về tư duy và cảm xúc của người đánh giá. Chúng tôi tin rằng, một bài đánh giá game hay sẽ mang trọn vẹn cảm xúc của người đánh giá game – điều chỉ có thể tích luỹ được qua những giờ chơi game thực sự, những cảm xúc thực sự và những kiến thức chuẩn xác về tựa game đó của người đánh giá. Mỗi bài đánh giá của chúng tôi đều có một kết luận rõ ràng và đương nhiên là một mức điểm tương xứng được đưa ra bởi người đánh giá game đó.

Những thông tin về tài trợ liên quan đến một tựa game bất kì sẽ không được tiết lộ cho đội ngũ đánh giá game để đảm bảo rằng sự thiên vị vì “ưu đãi từ nhà tài trợ” sẽ không tồn tại, là yếu tố ảnh hưởng đến chính kiến của người đánh giá game.
Đối với những thông tin về trò chơi được cung cấp độc quyền bởi các nhà xuất bản game, PHÁ ĐẢO cam kết sẽ không tiết lộ cho bên thứ 3 nếu chưa được sự cho phép của nhà xuất bản. Đây là tôn chỉ hoạt động của PHÁ ĐẢO và là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho công sức của các nhà phát triển, phát hành game.

ENGLISH VERSION

PHÁ ĐẢO’s game review publications will be published in text form (on the website) and video format (on PHÁ ĐẢO’s official Youtube channel). At PHÁ ĐẢO, we value individuality in-game evaluation because we appreciate the honesty of our reviewers’ thoughts and feelings. We believe that a good game review publication can convey the game reviewer’s full emotions – which can only be accumulated through hours of actual playing game, real emotions during the experience, and accurate knowledge of the game. Each of our reviews has a clear conclusion and, of course, a commensurate score given by that game reviewer.

Sponsorship information regarding any game will not be disclosed to the game review team in order to prevent “sponsor preference” bias from influencing game reviewers’ opinions.

PHÁ ĐẢO commits not to disclose game information provided solely by game publishers to third parties without the publisher’s permission. This is PHÁ ĐẢO’s operating principle, and we sincerely respect the efforts of game developers and publishers.

Tóm tắt: Chúng tôi đề cao tính cá nhân trong việc đánh giá game bởi chúng tôi coi trọng tính trung thực về tư duy và cảm xúc của người đánh giá. PHÁ ĐẢO dành sự tôn trọng tuyệt đối với công sức của các nhà phát triển, nhà phát hành của chúng tôi.

TLDR: We value in game review because we appreciate the honesty of our reviewers’ thoughts and feelings. PHÁ ĐẢO gratefully acknowledges the efforts of game developers and publishers.