Liên hệ với chúng tôi để bán hàng, tài trợ, hợp tác, PR và các cơ hội kinh doanh khác.
(Contact us for sales, sponsorships, partnerships, public relations, and other business opportunities.)

Bạn muốn nhờ ai đó ở PHÁ ĐẢO trải nghiệm trò chơi của bạn? (Would like to ask someone at PHÁ ĐẢO to experience your game?)

Locations

Địa chỉ: 55A1 Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội

Số điện thoại: 039 222 3255 hoặc 090 3232 891

Email: lienhe@gmv.vn

 

Address: 55A1 Dai Kim Urban Area, Dinh Cong Ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam
Postal Code: 100000
Phone number: +84 39 222 3255 or + 84 90 323 2891
Email: lienhe@gmv.vn