Chúng tôi là PHÁ ĐẢO | We are PHA DAO

Công ty TNHH truyền thông GMV Việt Nam đã thành lập nhánh truyền thông gaming với cái tên ban đầu là GAMECO vào tháng 5/2020 và sau đó đổi tên thành PHÁ ĐẢO vào tháng 1/2022. PHÁ ĐẢO xuất hiện trên thị trường với mục tiêu đưa đến cho người đọc những ấn phẩm truyền thông chất lượng chuyên nghiệp về văn hoá đại chúng với quan điểm sắc nét và nội dung đột phá. Chúng tôi tập trung phát triển mạnh nhất trên hai nền tảng là Website và Youtube. Hãy xem mục "Biên tập" để xem quan điểm của chúng tôi trong việc thực hiện các ấn phẩm truyền thông và mục "Thông cáo báo chí" để xem những tin tức, sự kiện mới của chúng tôi. Chào mừng các bạn đến với PHÁ ĐẢO!

GMV Media Co., LTD launched GAMECO in May 2020 as a gaming media news brand and rebrand as PHA DAO in January 2022. PHA DAO entered the market with the goal of providing readers with high-quality media publications on Pop Culture that offered sharp perspectives and ground-breaking content. We concentrate our efforts on two platforms: Website and Youtube. Check out the "Editorial" section to see our perspective on media publications and the "Press Center" section to see our latest news and events. Welcome to PHA DAO!